وب نوشت

وب نوشت

۱ مطلب در بهمن ۱۳۹۴ ثبت شده است

بن باز از جمله مفتی های اثرگذار بر بسیاری از مسائل و مشکلات مبتلابه  جهان اسلام و جهان بود و با وجودی که فوت کرده است همچنان اثرات آن را در عملکرد وهابیون می بینیم؛ برخی از این مشکلات ریشه در تعالیم و فتاوایی دارد که زمانی وی به راحتی صادر کرده است؛ و قطعاً نمی توان از آنها گذشت. برخی از فتاوایش نه تنها با قرآن و سنت مخالفت دارد، بلکه با عقل بشری هم در تناقض آشکار است.

۰ موافقین ۰ مخالفین ۰ ۰۳ بهمن ۹۴ ، ۰۶:۵۹
محمد رضا باب الخانی