وب نوشت

وب نوشت

علل انشعاب شیعه به فرق و گروههای مختلف:
سلسله علل و عواملى باعث مى شد که امر بر بعضى از شیعیان مشتبه شود و عده اى از آنها از جاده مستقیم منحرف گردند.
اسماء مبارک امامان دوازده گانه، در احادیث نبوى وارد شده و شیعیان اولیه پیش از این که این بزرگواران را ببینند، نام آنان را مى دانستند چنان که جابر بن عبدالله، یار وفادار پیامبر، نقل مى کند: وقتى که آیه «یا ایها الذین آمنوا اطیعوا الله و اطیعوا الرسول و اولى الامر منکم» (اى کسانى که ایمان آورده اید از خدا و پیامبر و اولى الامر اطاعت کنید. (نساء 59: 4) نازل شد، عرض کردم: یا رسول الله خدا و رسولش را مى شناسیم و از آنان اطاعت مى کنیم، ولى اولى الامر چه کسانى هستند که خداوند اطاعت آنان را در ردیف اطاعت خود و اطاعت شما ذکر نموده است؟ حضرت فرمود: اولى الامر جانشینان من و پیشوایان بعد از من هستند اول آنان على بن ابى طالب، بعد از او حسن علیه السّلام، آنگاه حسین علیه السّلام، بعد از او على بن الحسین علیه السّلام، و بعد از او محمد بن على است که در تورات معروف به «باقر» است و تو او را خواهى دید وقتى او را دیدى سلام مرا به او برسان. بعد از او صادق، جعفر بن محمد، آنگاه موسى بن جعفر، سپس على بن موسى، بعد از او محمد بن على، بعد از او على بن محمد، پس از او حسن بن على و بعد از او فرزندش که هم نام و هم کنیه من خواهد بود است. او کسى است که شرق و غرب جهان به دست او فتح خواهد شد او از دیدگان غایب مى شود. غیبتى طولانى که به علت طولانى بودنش، مردم در امامت او شک مى کنند، مگر آنان که خداوند دلهایشان را با ایمان پاکیزه گردانده است... (پیشوائى، مهدى. شخصیت هاى اسلامى شیعه، انتشارات توحید، قم، 1359، ص 63، به نقل از تفسیر صافى، ج 1، ص 366 کمال الدین و تمام النعمه، ج 1، ص 365، چاپ تهران، با ترجمه فارسى)
همین جابر در مسجد النبى مى نشست و مى گفت: اى باقر العلم کجایى. مردم مى گفتند: جابر هذیان مى گوید. جابر مى گفت:
«نه هذیان نمى گویم، بلکه پیامبر اکرم صلّى الله علیه و آله به من خبر داده که مردى از خاندان من، هم نام من، و هم شکل مرا در خواهى یافت که علم را مى شکافد». (شیخ طوسى. اختیار معرفه الرجال (رجال کشى)، مؤسسه آل الیت لاحیاء التراث، قم، 1404 ه، ج 1، ص 218)

محمد رضا باب الخانی

دعاهای مأثور از خاندان وحی علیه السلام، همواره به عنوان استراتژی مبارزه بر ضد تمام انواع فسادهای فرهنگی، اجتماعی، سیاسی و… بوده است. دعا در نزد اهل بیت دایرة المعارفی است الهی و گنجی پرمایه و غنیمتی قیمتی که در آن آیات حکمت و شیوه های تربیت و آگاهیهای سیاسی و دیدگاههای فرهنگی را می توان پیدا کرد. دعایی که امام حسن عسکری علیه السلام به اهل قم آموخت و همچون یک منشور سیاسی و سندی جهادی و استراتژیکی برای حرکت و شیوه ای مکتبی در آن بُرهه حساس منتشر شد، امروز از گنجینه های اهل بیت قلمداد می شود. امام علیه السلام در این دعا پس از ستایش خداوند و اظهار تواضع و خضوع در برابر حضرت حق، اجابت خواسته اش را می طلبد و آن گاه از فراگیری فتنه ها و حاکمیت باطل به درگاه احدیت شکایت می برد و برای نابودی آن و سپس برای آشکار شدن حق و استواری آن دعا می کند.

مضمون دعا به گونه ای است که گذشت زمان، تأثیری در تازگی عبارات و مضامین آن ندارد و در هر زمانی که فتنه و آشوب دامن گیر جوامع انسانی است، می توان با آن به درگاه احدیت متمسک شد، مخصوصاً که در فرازهایی نیز برای ظهور امام زمان علیه السلام و برقراری عدل و قسط به دست آن بزرگوار دعا می فرماید. شایسته است که در این دعا با تأمل و ژرف نگری بیندیشیم تا به شناخت، یقین و ثبات قدم بیشتری دست یابیم. و اینک ترجمه فرازهایی از متن دعا:

… خدایا! کژی فتنه ها، ما را در برگرفت و سرپوش حیرت بر ما چیره گشت و فرومایگان و حقیران، ما را درهم کوفتند و ....

محمد رضا باب الخانی

با حقوق ماهانه 550 هزار تومان...
«باسوادان»
او را با پنج فرزند
مرفه میدانند
و بی نیاز از «سبد»ی که هدیه اش می خوانند
آنان به نیکی دریافته اند که او به این سبد لعنتی نیازی ندارد
همانطور که در طول عمر کارگریش به امثال آن.
او یقین دارد
در دولتی که امام، آن را دولت محرومین میداند
و انقلابی که بار اصلیش را بر دوش پابرهنگان
او هیچ سهمی ندارد!
او با تمام بی سوادیش به یقین میداند
آنان که رسانه ندارند هیچ حقی ندارند...

محمد رضا باب الخانی

آرزویم را شهادت می نویسم تا نکند یک وقت آرزوهایی دراز مرا از آن سعادت ابدی حتی در آرزو کردن جدا کند
آرزویم را شهادت می نویسم تا نکند یک وقت در درس عاشورای استاد عشق حـسـیــن(ع) برایم جز شرمندگی چیزی نمانده باشد ...
آرزویم را شهادت می نویسم تا نکند یک وقت طعم شهد اهلی من العسل را در عالم آرزوها نچشیده باشم ...

محمد رضا باب الخانی