وب نوشت

وب نوشت

۲ مطلب در مرداد ۱۳۹۵ ثبت شده است

آیا تا به حال پیش آمده صدای درون تان را جدی نگیرید و بعدهم پشیمان شوید؟ اعتماد به درون یافت تان و الهامی که به شما می شود یا همان حس ششم، چیزی است که شاید فکر کنید تا به حال انجام نداده اید، اما واقعیت این است که تا کنون بارها پیش آمده که طبق آن عمل کرده اید. موقعیت هایی را برای تان می گویم که حس ششم تان سعی داشته چیزی به شما بگوید: .به اتاقی وارد می شوید که دوستان تان در آن هستند، و احساس می کنید هوای آنجا برای تان سنگین است و چیزی به شما می گوید که پیش پای شما اتفاقی افتاده است.

۰ موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۸ مرداد ۹۵ ، ۱۸:۰۰
محمد رضا باب الخانی

در قرآن دست کم ۹ اسم برای خانه خدا وجود دارد که یکی از آنها، "البیت العتیق" است. آیا می دانید چرا به خانه خدا، گفته شده: "بیت عتیق"؟ می گویند: در عرش حضرت رحمن، برای فرشتگان خانه ای است بسان کعبه بر روی زمین، که قرآن "بیت معمور"ش می خواند. فرشتگان گرداگرد این بیت معمور تسبیح گویان طواف می کنند چنانکه مومنان در اطراف «بیت عتیق» خدا بر روی زمین، لبیک گویان، حضرتش را می خوانند. گفتم بیت عتیق. آری، این عبارت، یکی از حدود هفتاد نامی است که بر خانه خدا، نهاده شده است. خداوند در قرآن از کعبه، تعبیر به "بیت" کرده و این خانه را متصف می کند به اوصافی چند از جمله: «بیت العتیق»(خانه کهن یا آزادشده)، «بیت الحرام» (خانه دارای حرمت)، «بیت المعمور» (خانه آباد) و «بیت المحرّم» (خانه حرمت داده یا دارای تحریم). اما "بیت عتیق" به چه معناست؟ اهل تفسیر، در تبیین معنای این عبارت، دیدگاه های مختلفی را به میان آورده اند.

۰ موافقین ۰ مخالفین ۰ ۰۲ مرداد ۹۵ ، ۱۸:۲۱
محمد رضا باب الخانی